คิดจะทำ BOOKLET ฟังทางนี้

“กะขนาดให้ดี ไม่เสียเศษ
ขนาดที่ดีต้องจับถนัดมือ
หน้าปกต้องสะดุดตาให้ชวนหยิบจับ
ดังเช่น BOOKLET เล่มนี้
ดีไซน์แนวสูง ขนาดจับถนัดมือ หน้าปกสะดุดตาด้วยกระดาษไขซ้อนทับ”

สนใจสื่อสิ่งพิมพ์ส่งเสริมการขาย ให้เราช่วยคิด ช่วยออกแบบ ผสมเทคนิคใหม่ๆ งานของคุณจะดูสวยโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร