สวดนพเคราะห์ สวดมนต์พุทธวิถีตามแบบฉบับไทย

หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ มีบทสวดมากมายไม่ว่าจะเป็น ชุมนุมเทวดา ไตรสรณคมน์ สัมพุทเธ นโมการอัฏฐกะ มงคลสูตร ที่ชาวพุทธเราใช้สวดในงานเทศกาลมงคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ข้ามปี พุทธวิถี เสริมบารมีรับปีใหม่ โดยหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทสวดมากมายที่ใช้ในงานพุทธวิถี ให้เราได้เก็บสะสม