ขวดชาแสนอร่อยที่ดื่มหมด เมื่อนำมาลอกฉลากเดิมออกเราก็จะสามารถนำขวดเปล่านั้นมา Reuse ใช้ในครัวเรือนเท่านี้ง่าย ๆ ก็ช่วยรักษาให้โลกน่าอยู่ไปนาน ๆ