สะดวก อร่อย ปลอดภัย ด้วยกล่องเบอร์เกอร์รักษ์โลก

ณ ปัจจุบัน ไม่ว่าธุรกิจใด ๆ ต่างก็ให้ความสนใจกับหลัก CSR (Corporate Social Responsibility) ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สะท้อนถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่เกี่ยวโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งที่อยู่ในองค์กรและในสังคมระดับโลก ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือนอกองค์กรเพื่ออยู่ร่วมกันในระดับมหาภาคได้อย่างเป็นปกติสุข หรืออธิบายง่ายๆก็คือการดำเนินงานทุกขั้นตอนโดยคำนึงถึงส่วนรวมเป็นหลัก ซึ่ง CHUNKY คืออีกหนึ่งธุรกิจร้านเบอร์เกอร์สไตล์โฮมเมดย่านสุขุมวิทที่ไว้วางใจให้เราเลือกสรรวัสดุในการผลิตบรรจุภัณฑ์หีบห่อ โดยการใช้กระดาษ CleanBox ที่ปราศจากสารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นกระดาษรีไซเคิลที่ย่อยสลายเองได้และใช้หมึกพิมพ์จากน้ำมันถั่วเหลือง Soy Ink อีกทั้งเคลือบกันซึมน้ำมัน Food Grade สำหรับอาหารที่มีไขมันเพื่อป้องกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี นอกจากจะพกพาไว้รับประทานได้สะดวกสบายแล้ว ยังเป็นบรรจุภัณฑ์ที่คำนึงถึงภาพแวดล้อมและโลกของเราอีกด้วย

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่