กรณีศึกษา Henkel & The Plastic Bank
นวัตกรรมของบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน Sustainable packaging innovations

ปัจจุบันผู้บริโภคมีความตั้งใจและมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำสิ่งที่ดีต่อสภาพแวดล้อม ถึงกระนั้น พวกเขาก็ยังเข้าถึง recycling infrastructure ในแบบที่ผิด และนี่ก็คือปัญหาในชุมชนคนยากจน

– Plastic bank พยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้ด้วยการให้ incentives ต่อผู้คนในชุมชน พวกเขาได้กำหนดจุดที่ตั้งในชุมชนเพื่อรับคืนพลาสติก เพื่อรับ Token เป็นการตอบแทน (IBM Blockchain) โดยสามารถนำไปแลกซื้อสินค้าจำเป็นเช่นอาหารน้ำและอื่น ๆ โครงการนี้ประสบความสำเร็จในแง่การสร้าง eco friendly และนำพาโอกาสมาสู่คนยากจนอีกด้วย

– Plastic ที่ถูกเก็บได้ตามท้องถนนเพื่อแลกกับ token มีชื่อเรียกว่า social plastic

– Social plastic จะถูกขายไปให้กับบริษัทที่ต้องการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ได้แก่ Henkel โดย Henkel จะนำ social plastic เหล่านี้ไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์นำยาซัก, ผลิตภัณฑ์เสริมสวยและอุปกรณ์ใช้ในบ้านที่ทำจากวัสดุ recycle 1OO% (โดย 5O% จะทำมาจาก social plastic)