ไอเดียประดิษฐ์สมุดโน้ตจากเศษไม้เหลือใช้ ได้ประโยชน์แล้วยังรักโลกอีกด้วย

ยุคสมัยนี้ ใคร ๆ ก็หันมาทำสิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ รวมไปถึงการนำของที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งมีข้อดีคือการลดขยะให้โลกได้อย่างมหาศาล อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดมลภาวะทางอากาศ ลดการเผาไหม้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซพิษอื่น ๆ จากการเผาทำลายขยะอีกด้วย วันนี้ pw มีไอเดียการประดิษฐ์สมุดโน้ตจากเศษไม้เหลือใช้ ที่นอกจากจะเป็นการนำของเหลือใช้มารีไซเคิล แต่ใครเห็นก็สะดุดตาด้วยเช่นกัน