รายละเอียดโปรโมชั่น

  • กล่องเบอร์เกอร์พิมพ์ 1 สี
  • ขนาด W=10 x D=10 x H=10 Cm
  • กระดาษ Food Grade 3 แบบ

น้ำตาล/น้ำตาล

ขาว/น้ำตาล

ขาว/ขาว