จะมีของของขวัญชิ้นใด ที่ผู้มอบและผู้รับ เห็นกันและนึกถึงกันได้ตลอดทั้งปี

จะมีของของขวัญชิ้นใดที่ผู้มอบและผู้รับเห็นกันและนึกถึงกันได้ตลอดทั้งปี ซึ่งของขวัญชิ้นนั้นจะต้องแทนความหวังดี ความห่วงใย และให้ผู้รับระลึกถึงผู้มอบ MINI LUXURY CALENDAR ขนาดกะทัดรัด เหมาะมือและเหมาะสำหรับวางบนโต๊ะทำงาน ไม่เปลืองพื้นที่ พิมพ์บนกระดาษคุณภาพ สามารถพิมพ์โลโก้บริษัทและคำขวัญที่ฐานรองได้