บรรจุภัณฑ์ของเล่นรักโลก Hasbro

Hasbro เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่โด่งดังด้านของเล่นของโลก ได้ร่วมมือกับบริษัท Amazon ในการริเริ่มการผลิตบรรจุภัณฑ์ ใน concept Sustainable and innovative packaging ในรูปแบบกล่องใส่ของเล่นและเกมส์

จุดมุ่งหมายขคือการลดขยะ (waste) หลีกเลี่ยงความซับซ้อนของpackaging แบบเดิมๆ ที่มีวัสดุห่อ,พลาสติกครอบ และลวดยึด ด้วยวิธีนี้ ทำให้ ของเล่นอย่าง Baby Alive สามารถประหยัดวัสดุลงได้ถึง 5O% และด้วยกล่องแบบใหม่นี้ สามารถใช้ส่งให้ลูกค้าได้เลย (SIOC-Amazon) โดยไม่จำเป็นต้องสวมกล่องนอกอีกชั้น (Shipping box)