บอกความเป็น brand ที่รักสิ่งแวดล้อม
ด้วยการใช้กระดาษ 100% Recycle และพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ถั่วเหลือง

ในปัจจุบัน ทุกอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งธุรกิจเล็กใหญ่เริ่มหันมาคำนึงถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและมลภาวะต่าง ๆ ซึ่งหลาย ๆ brand ที่มีสื่อประชาสัมพันธ์อย่างหนังสือหรือนิตยสารต่างก็เลือกใช้หมึกพิมพ์ถั่วเหลืองที่เป็นหมึกพิมพ์จากธรรมชาติ อีกทั้งใช้กระดาษ Recycle 100% นอกจากจะให้ความใส่ใจกับลูกค้าแล้ว ก็ยังให้ความใส่ใจกับโลกของเราด้วยนะ