Monthly Archives: March 2020

ENVIRONMENTAL SYMBOL

ตราสัญลักษณ์ ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านความปลอดภัย ที่สามารถตีพิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์ มีหลายสัญลักษณ์ เช่น ตราสัญลักษณ์เกี่ยวกับหมึกพิมพ์ SOY INK เป็นหมึกพิมพ์ ที่ใช้น้ำมันถั่วเหลืองแทนน้ำมันปิโตรเลียม ซึ่งปราศจากสาร VOCs ที่ก่อให้เกิดมะเร็งช่วยลดปัญหา มลพิษจากสารเคมีทางอากาศ สามารถสัมผัสอาหารได้ และสามารถนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ได้ ตราสัญลักษณ์เกี่ยวกับแหล่งที่มาของกระดาษ 100% RECYCLED PAPER วัตถุดิบ 100% เป็นกระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้วนำมาผลิตใหม่ FSC เป็นไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติ หรือป่าปลูกที่มีการจัดการป่าอย่างถูกต้องตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ คือมีการปลูกทดแทนต้นไม่ที่ถูกตัดไป ซึ่งเป็นการปลูกป่าแบบยั่งยืน ตราสัญลักษณ์ที่นิยมพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์กระดาษขอกกล่าวถึง Food...
Read more

Eco-Friendly

กระดาษรีไซเคิลเป็นวัสดุที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบันในแง่ของ Eco Friendly แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ประกอบการและนักออกแบบสามารถเลือกใช้กระดาษได้หลากหลายชนิดที่เป็นกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากผลผลิตจากธรรมชาติควรเลือกใช้กระดาษที่เป็นกระดาษรักษ์โลกใหhสอดคล้องกันกับแบรนด์ที่  จะทำให้ลูกค้าของคุณจะต้องหลงรักแบรนด์คุณแน่นอนค่ะในบทความนี้ PW printing Co. , Ltd. จะพาคุณไปรู้จักกับกระดาษเหล่านั้นกันค่ะ รูปกระบวนการผลิตกระดาษคราฟท์ (Karft Paper) กระดาษคราฟท์ (Kraft Paper) กระดาาคราฟท์ (Kraft Paper) เป็นกระดาษที่ผลิตจากเยื่อเคมี (Chemical Pulp)ที่ได้จากกระบวนการคราฟท์ (Kraft Process) เป็นการใช้เทคโนโลยีในการแปลงสภาพจาก เนื้อไม้เป็นเยื่อกระดาษไม้ (Wood Pulp)โดยใช้สารเคมีและความร้อนในการแยกเยื่อ และขจัดลิกนิน เยื่อกระดาษที่ได้จากกระบวนการคราฟท์นี้...
Read more

SOY INK

หมึกพิมพ์ถั่วเหลือง หมึกพิมพ์ถั่วเหลือง SOY INK หรือ “หมึกพิมพ์รักษ์โลก” เป็นหมึกพิมพ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม Soy Ink เป็นหมึกพิมพ์ที่สังเคราะห์จากน้ำมันถั่วเหลือง และ น้ำมันพืช หมึกเหล่านี้เป็นทางเลือกทดแทนหมึก ที่ทำจากน้ำมันปิโตรเลียม ซึ่งเป็นหมึกที่มีสารระเหยและสารประกอบโพลีไซคลิก น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันพืช และเม็ดสีที่ผลิตจากสารธรรมชาติที่เป็นองค์ประกอบ ในหมึกพิมพ์ สามารถย่อยสลาย ได้โดยกระบวนการทางชีวภาพ จึงทำให้ไม่มีสารโลหะหนัก ตกค้างอยู่ในงานพิมพ์คุณสมบัติของหมึกถั่วเหลืองน้ำมันถัวเหลืองที่อยู่ในหมึกพิมพ์ช่วยให้ สารสีทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและหาได้ง่ายทั่วโลก หมึกพิมพ์ที่ใช้น้ำมันถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบมีส่วนผสมของสารระเหยต่ำ (VOCs) ช่วยให้มลพิษทางอากาศที่สูดดมเข้าไปลดน้อยลง นอกจากนั้นหมึกพิมพ์น้ำมันถั่วเหลืองยังช่วยให้การนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ ทำได้ง่ายขึ้นในกระบวนการแยกหมึกออกจากสิ่งพิมพ์...
Read more

NO PLASTIC

No Plastic (Recyclable)     ปัจจุบันปัญหาหลักของการรีไซเคิลกระดาษ ไม่ใช่การไม่คัดแยกขยะแต่คือ การที่ไม่สามารถแยกพลาสติกออกจากวัสดุที่เป็นกระดาษได้เนื่องจาก กระดาษถูกเคลือบด้วยฟิล์มพลาสติกไว้จนเป็นเนื้อเดียวกันดังนั้นก่อนจะระบุเสปคของสื่อการตลาดและบรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการและนักออกแบบควร ตระหนักถึงข้อจำกัด และประโยชน์ของการเคลือบผิวหน้าด้วย ฟิล์มพลาสติก Oriented Polypropylene (OPP) ดังนี้ ประโยชน์ของการเคลือบผิวหน้าด้วยพลาสติก ทำให้กระดาษมีความเหนียวเพิ่มขึ้น ป้องกันการเกิดรอยแตกบริเวณรอยพับสามารถป้องกันน้ำได้ เนื่องจากเป็นพลาสติกเพิ่มความสวยงามของผิวกระดาษ เช่น เงา, ด้าน, หรือ นุ่มขึ้น ข้อจำกัด กลายเป็นเนื้อเดียวกันกับกระดาษ จึงไม่สามารถนำกระดาษนั้นไปรีไซเคิลได้ในหลายประเทศ ทั้งยุโรป...
Read more