แผ่นพับที่ดี เป็นอย่างไร ?

KOSE ต้องการบอกเล่าเรื่องราวที่ต้องการสื่อสารผ่านแผ่นพับที่มีความยาวเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดการรับรู้เนื้อหาที่ต่อเนื่อง มีความไหลลื่นในการอ่าน และขนาดเหมาะมือ สะดวกในการหยิบจับ