สื่อสารจากใจ ผ่าน Note Card

เวลาคุณมอบของขวัญแด่ใครสักคนเพื่อ ตามง้อ ทำความรู้จัก หรือสร้างการระลึกถึงสิ่งหนึ่งที่ห้ามลืม คือ การ์ดห้อยเขียนถ้อยคำด้วยลายมือของเรา เหล่านี้เองที่จะเป็นสื่อช่วยสร้างความประทับใจระหว่างผู้ให้และผู้รับอย่างไม่รู้จบ