ทำอย่างไร ให้หนังสืออยู่ได้ถึง 100 ปี!

วันนี้ pw มีเคล็ดลับมาฝากคนที่รักหนังสือทุกคนกันว่า เราจะทำอย่างไรให้หนังสือที่เรารักมีสภาพสมบูรณ์ 100% แม้เวลาจะผ่านล่วงเลยไปกว่า 100 ปี ด้วยวิธีการผลิตหนังสือตามขั้นตอนนี้

1. เลือกเป็นปกแข็งจั่วปัง ความหนา 2.0 mm

2. เลือกหุ้มปกด้วยวัสดุที่เป็นผ้าหรือหนัง จะมีความคงทนกว่ากระดาษและไม่เปื้อนง่าย อีกทั้งได้ภาพลักษณ์ที่คลาสสิค

3. เนื้อหาในหนังสือควรเลือกพิมพ์ด้วยกระดาษ LONG LIFE และ Chlorine free จะทำให้คงอายุได้นานกว่ากระดาษธรรมดา

4. เข้าเล่มแบบเย็บกี่ (เข้าเล่มแบบเย็บด้วยเส้นด้าย) จะคงอายุได้นานกว่าทากาวเพียงอย่างเดียว

เพียงเท่านี้ หนังสือของคุณก็จะมีสภาพที่สมบูรณ์ 100% สามารถส่งต่อเป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจสำหรับเรา