Food Packaging

ปัจจุบันนี้ อาหาร พร้อมรับประทาน (Ready to Eat) เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ตอบรับไลฟสไตล์ ของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

ตลาดขนมหวาน (ขนมไทย คุกกี้ เบเกอร์รี่ ช็อคโกแลต ลูกอม) เป็นตลาดแห่งการแข่งขัน ในเรื่องแปลกใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจเลย ที่เราจะเห็น บรรจุภัณฑ์ ที่มี รูปทรงแปลกๆ ออกสู่ตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตื่นตาตื่นใจอย่างต่อเนื่อง ในช่วง เทศกาลตลอดทั้งปี

ผู้บริโภค ต้องการอะไร ?

GOOD TASTE AND SAFETY

แน่นอนว่า ต้องเป็นอาหารที่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ไม่มีสิ่งปนเปื้อนของกลิ่น และ รสชาติแปลกปลอม

Food packaging แบบไหน? ที่ผู้บริโภคไว้วางใจ

 • กระดาษฟู้ดเกรด  Food grade  ที่ไดัรับการรับรองจาก  FDA USA ว่าสามารถสัมผัสกับอาหารได้
 • พิมพ์ด้วยหมึกน้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันที่มีสารทำละลายเป็นน้ำมันพืช  (SOY INK ,VEGETABLE OIL INK) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ต่อผู้บริโภค และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly)
 • กระดาษ และ หมึกพิมพ์ ปราศจากสารโลหะหนักปนเปื้อนผ่านมาตรฐาน RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
 • Packaging กระดาษ สามารถนำผ่านกระบวนการรีไซเคิลได้ (Recyclable)
 • กระดาษไม่มีสารฟอกขาว (NON OBA)
 • กระดาษทนความชื้น และ ความเย็นอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส สำหรับอาหารปรุงสุก เมื่อต้องเก็บไว้ในตู้เย็น
 • อาหารแช่แข็ง (Frozen food) ใช้กระดาษที่ทนความชื้น และ ความเย็นอุณหภูมิต่ำติดลบ 30 องศาเซลเซียส(-30) สำหรับอาหารแช่แข็ง และ ไอศกรีม โดยกล่องยังสามารถคงรูปทรง ไม่ย้วย ไม่เปื่อยยุ่ย                  
 • เคลือบกันซึมน้ำมัน (LEAK PROOF COATING food grade)  สำหรับอาหารที่มีไขมัน เพื่อป้องกันการรั่วซึม
 • สติกเกอร์ กาว food grade ที่มีความเหนียวพิเศษ รับประกัน 2 ปี ทนความเย็นอุณหภูมิต่ำติดลบ 20องศาเซลเซียส (-20) สำหรับใช้งานติดบน ขวดแก้ว, กระป๋องโลหะ, ถุงฟอยส์, ถุงพลาสติก

RoHS ย่อมาจาก Restriction of Hazardous Substances เป็นข้อกำหนดที่ 2002/95/EC ของสหภาพยุโรป (EU) ว่าด้วยเรื่องของการใช้สารที่เป็นอันตราย จะต้องผ่านตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยสารที่จำกัดปริมาณในปัจจุบัน กำหนดไว้ 6 ชนิด ดังนี้

 1. ตะกั่ว (Pb) ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก
 2. ปรอท (Hg) ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก
 3. แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน 0.01% โดยน้ำหนัก
 4. เฮกซะวาเลนท์ (Cr-VI)   ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก
 5. โพลีโบรมิเนต ไบเฟนนิลส์ (PBB) ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก
 6. โพลีโบรมิเนต ไดเฟนนิล อีเธอร์ (PBDE) ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก

สารฟอกขาว เป็นสารเคมีกลุ่มซัลไฟต์ ซึ่งยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ และยังใช้เป็นสารกันหืน หากผู้บริโภครับประทานสารเคมีในกลุ่มนี้มากเกินไป ทำให้เกิดอันตราย ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นจะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล เช่น ผู้เป็นหอบหืด อาการที่พบคือ หายใจขัด และเจ็บหน้าอก ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน อุจจาระร่วง เวียนศีรษะ ความดัน