หมึกพิมพ์ถั่วเหลือง

หมึกพิมพ์ถั่วเหลือง SOY INK หรือ “หมึกพิมพ์รักษ์โลก” เป็นหมึกพิมพ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

Soy Ink เป็นหมึกพิมพ์ที่สังเคราะห์จากน้ำมันถั่วเหลือง และ น้ำมันพืช หมึกเหล่านี้เป็นทางเลือกทดแทนหมึก ที่ทำจากน้ำมันปิโตรเลียม ซึ่งเป็นหมึกที่มีสารระเหยและสารประกอบโพลีไซคลิก น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันพืช และเม็ดสีที่ผลิตจากสารธรรมชาติที่เป็นองค์ประกอบ ในหมึกพิมพ์ สามารถย่อยสลาย ได้โดยกระบวนการทางชีวภาพ จึงทำให้ไม่มีสารโลหะหนัก ตกค้างอยู่ในงานพิมพ์

คุณสมบัติของหมึกถั่วเหลือง
น้ำมันถัวเหลืองที่อยู่ในหมึกพิมพ์ช่วยให้ สารสีทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและหาได้ง่ายทั่วโลก หมึกพิมพ์ที่ใช้น้ำมันถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบมีส่วนผสมของสารระเหยต่ำ (VOCs) ช่วยให้มลพิษทางอากาศที่สูดดมเข้าไปลดน้อยลง นอกจากนั้นหมึกพิมพ์น้ำมันถั่วเหลืองยังช่วยให้การนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ ทำได้ง่ายขึ้นในกระบวนการแยกหมึกออกจากสิ่งพิมพ์

จุดเด่นหลักของหมึกพิมพ์ถั่วเหลือง

  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ลดปัญหามลพิษจากสารเคมี
  • หมึกมีสีสันที่สดใส และมีความเข้มสูง
  • ปราศจากสาร VOCs ที่ก่อให้เกิดมะเร็ง
  • ช่วยลดกลิ่นเหม็น
  • มลพิษจากสารเคมีทางอากาศน้อยลง
ด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและห่วงใยสุขภาพของผู้บริโภค PW PRINTING ใช้หมึกพิมพ์ น้ำมันถั่วเหลือง กับงานพิมพ์คุณภาพทุกใบ ในงานพิมพ์ Offset มานานกว่า 20 ปี เราส่งเสริมให้มีทางเลือกในการใช้กระดาษเยื่อเวียนใหม่ (Recycled paper) และ กระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อม อื่นๆ เพื่อช่วยกันรักษาพื้นที่สีเขียว ให้โลกอย่างยั่งยืน (Sustainable environment)

Every piece is printed with soy ink.