หมึกพิมพ์ถั่วเหลือง

“หมึกพิมพ์รักษ์โลก” ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เป็นใช้น้ำมันถั่วเหลือง แบบเดียวกันกับที่ไว้ประกอบอาหาร แทนน้ำมันปิโตรเลียมในการเป็นฐาน สามารถใช้งานด้วยการพิมพ์ระบบ offset แบบ 4 สี (CMYK)

จุดเด่นหลักของหมึกพิมพ์ถั่วเหลือง

  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ลดปัญหามลพิษจากสารเคมี
  • หมึกมีสีสันที่สดใส และมีความเข้มสูง
  • ปราศจากสาร VOCs ที่ก่อให้เกิดมะเร็ง
  • ช่วยลดกลิ่นเหม็น
  • มลพิษจากสารเคมีทางอากาศน้อยลง
ดังนั้นหากท่านต้องการข้อดีของหมึกถั่วเหลือง (Soy Ink) อันเป็นประโยชน์ต่อความสวยงามของงาน และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคแล้ว ควรเลือกใช้โรงพิมพ์ที่ใช้หมึกถั่วเหลือง (Soy Ink) ในการผลิต
ด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและห่วงใยสุขภาพของผู้บริโภคและพนักงานฝ่ายผลิตของเราเอง PW Printing Co., Ltd. จึงเป็นโรงพิมพ์แห่งแรกๆในประเทศไทยที่เลือกใช้หมึกถั่วเหลือง (Soy Ink) ในงานพิมพ์ Offset มานานกว่า 10 ปี