อย่ามองข้าม 'การพิมพ์สีบน
กล่องบรรจุภัณฑ์' เด็ดขาด!

การผลิตบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่นและมีความเป็นมาตรฐานนั้นย่อมขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย ตั้งแต่การเลือกใช้กระดาษให้เหมาะกับ brand ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ รูปทรงบรรจุภัณฑ์ หรือแม้แต่การเทพื้นกล่องบรรจุภัณฑ์ด้วยสีชนิดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การพิมพ์เทพื้นที่ใช้สีพิเศษ pantone ซึ่งจะมีข้อดีคือสามารถควบคุมเฉดสีให้มีความเสถียรเท่ากันทุกชิ้นงานทุกครั้งเมื่อสั่งพิมพ์ (Reprint)