กล่องทรงปีก มีดีอย่างไร ?

เชื่อว่าบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด ย่อมต้องผลิตให้เหมาะสมกับความเป็น brand ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และต้องคำนึงถึงการใช้งานของผู้บริโภคอีกด้วย เหมือนกับผลิตภัณฑ์ยาแต้มสิว ครีมลบรอยสิว Scar Gel ที่มีบรรจุภัณฑ์เป็นกล่องทรงปีก เพื่อช่วยในการหยิบจับที่สะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเราคงเคยสังเกตว่าเมื่อเราไปซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ตามร้านขายยาหรือแผนกยา กล่องทรงปีกจะช่วยดึงดูดสายตาของเราและทำให้มองเห็นกล่องบรรจุภัณฑ์ของ brand นั้น ๆ ได้ก่อน brand อื่น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้มากขึ้น