For The Love Of Food

ผลงานพิมพ์ที่ Choice Foods Thailand ตั้งใจนำเสนอ โดยสื่อสารถึงวัตถุดิบอันสดใหม่ นำมาจัดเรียงได้อย่างมีศิลปะ ด้วยภาพพิมพ์สีสด เต็มหน้า บนกระดาษอาร์ต premium บอกเล่าประวัติ ความตั้งใจ ความเชื่อในคุณค่าที่ดีของอาหารสดใหม่ จากแหล่งต้นกำเนิดที่รับประกันในเรื่องความสดใหม่ ปลอดภัย ไม่มีสิ่งแปลกปลอม ไม่ม่สิ่งปนเปื้อน เพื่อส่งมอบถึงผู้บริโภค จากใจ Choice foods