เคยได้ยินไหมว่า โบรชัวร์ มีไว้แจก ขอราคาถูก ๆ
คุณเห็นด้วยหรือไม่?

บางครั้งเรา มอง หยิบ อ่าน โบรชัวร์ แล้วจบที่ทิ้งไปที่ถังขยะใกล้ ๆ
แต่บางครั้งเรา มอง หยิบ แล้ว เก็บใส่กระเป๋า นำกลับบ้าน สะสม

หน้าที่ของ โบรชัวร์ คืออะไร ?
น่าจะมิใช่เพียงบอกเล่าถึงสินค้าที่บริการที่ต้องการนำเสนอขาย สิ่งที่มีความหมายยิ่งกว่า คือ โบรชัวร์กำลังทำหน้าที่ Brand experience communication ให้กับกลุ่มเป้าหมาย