เคยได้ยินหรือไม่ว่า โบรชัวร์มีไว้แจก
ขอราคาถูกๆ คุณเห็นด้วยหรือไม่?

บางครั้งเรามอง หยิบ อ่านโบรชัวร์ แล้วจบที่ทิ้งไปที่ถังขยะใกล้ ๆ แต่บางครั้งเรามอง หยิบ แล้วเก็บใส่กระเป๋านำกลับบ้านสะสม

หน้าที่ของ โบรชัวร์ คืออะไร ?

น่าจะมิใช่เพียงบอกเล่าถึงสินค้าที่บริการที่ต้องการนำเสนอขาย สิ่งที่มีความหมายยิ่งกว่า คือ โบรชัวร์กำลังทำหน้าที่ Brand experience communication ให้กับกลุ่มเป้าหมาย