ความขาวของกระดาษสำคัญไฉน?
กล่องกระดาษสีขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองได้อย่างไร?

สีเหลือง เกิดจากสารลิกนิน (Lignin) ที่เป็นองค์ประกอบในเยื่อไม้ มีหน้าที่ทำให้ไม้มีความเหนียวและต้นไม้สามารถมีลำต้นที่ตั้งตรงได้ พูดง่ายๆ ก็คือทำหน้าที่เหมือนกาวที่จะเชื่อมต่อเส้นใยเซลลูโลสเข้าด้วยกัน แต่จะเกิดการเสื่อมสภาพได้ง่ายหากโดนรังสีอัลตร้าไวโอเลตที่มีในแสงแดด ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของเยื่อกระดาษ เนื่องจากสารลิกนินมีความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น เมื่อสัมผัสกับออกซิเจน ความชื้น และแสงแดด จะทำให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุล ทำให้เยื่อกระดาษกลายเป็นสีเหลืองปนน้ำตาลในกระบวนการผลิตกระดาษ สารลิกนินจึงจำเป็นต้องถูกขจัดออกจากเยื่อกระดาษ และเติมสารสังเคราะห์ตัวอื่นเข้าไปแทน

อยากให้กล่องสีขาว แลดูพรีเมี่ยม ไม่หม่น ไม่เหลือง ต้องเรียกหากระดาษสีขาวเกรดพรีเมี่ยมที่หลาย ๆ แบรนด์ให้ความไว้วางใจ