สินค้าดีอย่างเดียวไม่พอ! จะครองใจผู้บริโภคได้ บรรจุภัณฑ์ต้องให้ความสะดวกในการเปิดใช้

ในยุคปัจจุบันที่มีธุรกิจต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย การแข่งขันกันเพื่อครองใจผู้บริโภคก็ย่อมมีมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจอาหารและสิ่งอุปโภคบริโภคต่าง ๆ เพราะอาหารถือเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่ผู้คนต้องทานทุกวัน ดังนั้นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ไม่แพ้เรื่องรสชาดอาหารก็คือคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ทุก brand ควรมี นอกจากจะเป็นการโฆษณาที่ดึงดูดใจผู้บริโภคแล้ว บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มก็มีส่วนด้วยเช่นกัน เพราะหน้าตาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถดึงดูดผู้พบเห็นได้แล้ว ตัวบรรจุภัณฑ์เองก็ต้องเพิ่มความสะดวกสบายในการหยิบจับและสะดวกในการรับประทานให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้น

“กล่องบรรุภัณฑ์ที่ดี จะต้องทำหน้าที่ให้ความสะดวกสบายในการหยิบ จับ แกะ ปิด
ดังนั้น DISPENSER BOX จึงเป็นที่นิยมกับสินค้าประจำวัน”

PW เชี่ยวชาญเรื่องกล่องบรรจุภัณฑ์ Dispenser box