ป้าย promotion ต้องสะดุดตา วับวาว เปลี่ยนสีด้วยฟอยส์โฮโลแกรม

สมัยนี้ จะทำธุรกิจอะไรก็ต้องทำให้โดดเด่น สะดุดตาผู้คนไว้ก่อน เพราะความโดดเด่นสะดุดตานี้จะช่วยดึงดูดลูกค้าให้สนใจในธุรกิจของเรามากขึ้น เหมือนกับ ป้าย promotion ที่ใช้ฟอยส์โฮโลแกรม เมื่อโดนแสง ตกกระทบจะทำให้เห็นเป็นสีรุ้ง และ เปลี่ยนสีไปตาม การเคลื่อนไหว

ฟอยส์โฮโลแกรมนี้ เป็นที่นิยมในงานสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณาต่างๆ