ใช้ตัวช่วยเพื่ออธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
ด้วยสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบตั้งโต๊ะ

ดังเช่น การอธิบายเรื่องโรคเยื่อบุโพรงมดลูก อาการ การรักษา ด้วย chart รูปภาพ แผ่นใส ตั้งเปิดได้โดยง่าย ด้วยฐานตั้งแบบปฏิทิน