หลอดกระดาษ ทางเลือกใหม่สำหรับ brand รักษ์โลก

Orenda สร้างแบรนด์ที่มีตัวตนที่ชัดเจน มีจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่งในเรื่องการดีไซน์ product ให้ดูเรียบง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หลอดกระดาษเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะมาทดแทนหลอดพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับโลก เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายในวงจรธรรมชาตินานถึง 1OO ปี

Orenda ผลิตหลอดกระดาษด้วยข้าวสาลีธรรมชาติ มีคุณสมบัติกันน้ำได้และสามารถย่อยสลายได้ภายใน 9O วัน ในวงจรธรรมชาติ

อ้างอิง Orenda Eco – organic straw

Nanny Tan

กำลังศึกษาชั้น G.1O มุ่งมั่นสนใจด้านจิตวิทยาเด็ก อนาคตอยากให้เกิด 3 สิ่งนี้
1. สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
2. คุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์
3. ความสงบสุขของโลก