How is business card make the good impression?
วันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับการทำนามบัตรให้ประทับใจผู้รับ

1. ออกแบบ graphic design
2. วัสดุ กระดาษ (ชนิด/โทนสี/ความหนา/ผิวสัมผัส)
3. การพิมพ์สี
4. เพิ่มลูกเล่น การไดคัท/ปั๊มนูน/ ปั๊มฟลอยส์ ต่าง ๆ ที่แตกต่างกันได้ตาม brand image ของคุณ

ไม่ว่าจะเป็นนามบัตรสไตล์เรียบง่ายหรือหรูหราก็ช่วยให้เราได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการประกอบธุรกิจอีกด้วย