ทุกวันนี้ products ต่าง ๆ บนโลกล้วนมี technology เข้ามาเสริมในด้านการผลิต การตลาด หรือ packaging ก็ดี ซึ่ง Technology ที่มาแรงและมีส่วนส่งเสริมการตลาด ได้แก่ ‘Augmented Reality (AR)’ และ ‘QR code’ เนื่องจาก QR code อาจจะดูไม่สวยงามเมื่อพิมพ์บน packaging แต่เราก็สามารถปรับแต่งทำให้ QR Code มี design และรูปแบบที่ creative และ artistic ขึ้นได้ โดยเราจะยกตัวอย่างสินค้า 3 แบรนด์ที่ใช้ technology เข้ามาเสริมให้แบรนด์ของตนมีศักยภาพและนำคู่แข่งมากขึ้น

  • SmileCode (Amazon) และ Snapchat สองบริษัทนี้ได้ปรับแต่ง QR Code ไปในทางที่ดูดีและสวยงามขึ้น SmileCode ของ Amazon เอื้ออำนวยในเรื่องการให้ข้อมูลสินค้าและนำเสนอโปรโมชั่นต่อลูกค้า
  • zego สินค้าขนมออแกนนิค สแนค บาร์ นอกจากจะใช้ QR Code เพื่อทำการชำระสินค้าและ scan เพื่อหาข้อมูลแล้ว ยังใช้ประโยชน์ในเรื่องการแจ้งข้อมูลโภชนาการเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของลูกค้าอีกด้วย ด้วยเหตุนี้เอง ลูกค้าจะรู้สึกถึงความดูแลเอาใจใส่และได้รับความสะดวกสบาย ทำให้พวกเขาอยากกลับมาอุดหนุนอีก ดีไม่ดีอาจแนะนำให้เพื่อนพี่น้องมาซื้อด้วย!
  • Bombay Sapphire ได้นำนวัตกรรม AR มาปรับใช้โดยติด tag ที่ขวดสินค้า เพื่อให้ลูกค้ารับข้อมูลสินค้าด้วยวิธีการ scan จึงทำให้สามารถลดการพิมพ์รายละเอียด content ซึ่งมีมากมายและต้อง update อยู่เสมอบน packaging นอกจากนี้ Bombay Sapphire ยังสร้างความประทับใจด้วยการให้สูตรเครื่องดื่ม สูตรเฉพาะ และที่แปลกใหม่คือการให้ลูกค้า scan และเห็นภาพสินค้าขยับอย่างมีชีวิตชีวาด้วยสีสันที่งดงาม

การนำนวัตกรรม เช่น AR และ QR Code มาผสมผสานใน packaging นี้ ถือเป็นสิ่งใหม่ที่น่าตื่นเต้น มีความสร้างสรรค์ สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ซึ่งสามารถทำให้ แบรนด์คุณชนะคู่แข่งในตลาดอย่างขาดลอย เมื่อพูดถึง Augmented reality (AR) คือการรวมของสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือน (รูป วีดีโอ เสียง ฯลฯ) แสดงผลที่จอ โดยผู้ใช้งานสามารถตอบสนองกับสิ่งที่จำลองนั้นได้อย่างเสมือนจริง ซึ่งประโยชน์ในเชิงการค้านี้มีคุณค่ามหาศาล ถ้าผู้ขายสินค้านำเทคโนโลยี AR มาใช้ร่วมกับ packaging ได้ก็จะทำให้แบรนด์ของตนมีความน่าสนใจมากขึ้น