ทุกวันนี้ ข้อมูลและกิจกรรมในธุรกิจต่างๆ มีจำนวนมหาศาล มีแนวโน้มความเสี่ยงที่จะถูกปลอมแปลงสูง ถ้าไม่มี Security system ที่ดี เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูล บน Server (แบบรวมศูนย์)

‘Blockchain’ คือการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Decentralization) ช่วยเสริมให้ multi-channel network มีความแข็งแกร่ง ป้องกันภัยคุกคามจากบุคคลภายนอก เพราะแต่ละ channel ใน network จะมีอนุมัติการยืนยันทุกขั้นตอน เมื่อสร้าง/แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลใน blockchain

ใน ‘Supply chain’ ของสินค้าแต่ละตัวจะมีผู้คนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตและขนส่งมากมาย แต่ละคนเปรียบเสมือน channel หนึ่งช่องทาง และแต่ละ channel ก็จะสื่อสารส่งข้อมูลกันผ่าน blockchain ได้อย่างรวดเร็วและโปร่งใส ประโยชน์คือการใช้เอกสารกระดาษก็จะลดลง และเมื่อต้องการเรียกดูข้อมูลของสินค้าที่ต้องการก็จะสามารถเข้าถึงได้ทันที อีกทั้งการติดตามของกระบวนการผลิตสินค้าก็จะสามารถตรวจดูได้ตลอด แตกต่างจากเดิมที่ต้องใช้เวลาเป็นวันหรือสัปดาห์

ข้อมูลของสินค้าในกระบวนการ Supply chain บนบล็อกเชนก็จะถูกบันทึกไว้ด้วยการแสกน บาร์โค้ด (BARCODE) หรือ QR CODE และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการอนุมัติของทุกบุคคล แปลว่าข้อมูลที่ถูกบันทึกบน blockchain ทั้งหมดถูกรับรองความถูกต้อง 100%

ในมุมมองของผู้บริโภค (End user) ก็จะมีความเชื่อใจและมั่นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าที่ต้องการได้อย่างทันที ผ่านการแสกน QR Code หรือ barcode บน packaging