Ocoologisch Herz Lolli (แบรนด์ลูกอมมีก้าน LOLLIPOP จากเยอรมันนี) เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้

Futamura ผู้ผลิตเนเจอร์เฟล็กซ์ (NatureFlex) ฟิล์มเซลลูโลส ที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ มีประสิทธิภาพทางเทคนิคที่ดี โดยตัวบรรจุภัณฑ์ที่หีบห่อมีการเพิ่มความหนาของฟิลม์ห่อเพื่อบดบังไม่ให้แสงส่องผ่านเข้าไปในซองขนมรวมไปถึงฝาปิดด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการใช้งานแบบพันเกลียวของซองบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ฟิล์มยังสามารถพิมพ์และเคลือบได้เช่นเดียวกับฟิล์มพลาสติกทั่วไป lollipop แต่ละชิ้นถูกห่อด้วยด้วยเนเจอร์เฟล็กซ์ชั้นเดียว (Single-ply) สำหรับซองด้านนอกเป็น เนเจอร์เฟล็กซ์ไบโอฟิล์ม

André Richter จาก Cool กล่าวว่า “เรากำลังมองหาบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ที่ ‘เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม’ และพบว่ามีราคาที่ต้องจ่ายต่อประสิทธิภาพที่เหมาะสม ซึ่งฟิลม์เคลือบผิว NatureFlex เป็นสารเคลือบที่มีคุณภาพที่ดี มีความมั่นคง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญ”.

“เราพบว่าประสิทธิภาพของฟิลม์ชนิดนี้ ไม่ด้อยไปกว่าฟิล์มทั่วไป (ที่เคยใช้ในอุตสาหกรรมนี้) เราได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค ซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องดีที่เราจะต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมและได้รับคำถามเสมอว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรามีการใช้ฟิล์มชีวภาพเหล่านี้หรือไม่”