การพิมพ์สัญลักษณ์ Food Packaging ลงบนกล่องบรรจุภัณฑ์อาหารของเรานั้น นอกจากจะเป็นการการันตีถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์หีบห่อสำหรับใส่อาหารแล้ว ก็ยังช่วยเพิ่มคุณค่าและเป็นการสื่อสารแบรนด์ของเราไปในทางที่ดีต่อผู้บริโภคได้อีกด้วย เพราะนอกจากจะเป็นการบอกเล่าว่าแบรนด์ของเรามีความใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อส่งมอบสิ่งดีๆและความอร่อยให้แก่ผู้บริโภคแล้ว แบรนด์ของเรายังเป็นแบรนด์ที่ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายโลกอีกด้วย

ตราสัญลักษณ์ที่นิยมพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์กระดาษบอกกล่าวถึง Food Grade และสามารถนำไปรีไซเคิลได้

FDA Food Safe

เป็นวัสดุที่ปลอดภัยสำหรับการสัมผัสอาหาร ซึ่งรวมถึงภาชนะบรรจุอาหารและบรรจุภัณฑ์ สำหรับใส่อุปกรณ์ที่สัมผัสอาหาร เช่น ช้อนส้อม เครื่องครัว เป็นต้น

Recyclable (Japan)

เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษโดยไม่มีส่วนผสมของวัสดุอื่น ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นจะตีพิมพ์ที่บรรจุภัณฑ์เพื่อให้สามารถแยกขยะสำหรับการรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น

Recyclable (UK)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปรีไซเคิลและกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของวัสดุที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ปะปนอยู่